Morze plastiku?

Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń w 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb – przypomina w Światowy Dzień Oceanów Fundacja MARE, jednocześnie zachęcając wszystkich do działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów trafiających do mórz i oceanów.

Wszyscy, bez względu na to gdzie mieszkamy, jesteśmy zależni od mórz i oceanów, które stanowią 71% powierzchni Ziemi. To one kształtują klimat na ziemi, organizmy w nich żyjące produkują większość tlenu, a ryby i owoce morza stanowią podstawowe źródło białka dla ponad 3 miliardów ludzi na całym świecie. Niestety co raz częściej zamiast ryb w morzach i oceanach pływają odpady.

Tylko w 2010 roku ludność 192 nadmorskich krajów wytworzyła około 275 milionów ton plastikowych odpadów – mówi Piotr Prędki z Fundacji MARE. Z tych 275 milionów ton odpadów aż 12,7 miliona ton trafiło do mórz i oceanów i pozostanie tam przez stulecia. Naukowcy oszacowali, że jeżeli ilość trafiających do mórz odpadów plastikowych utrzyma się na obecnym poziomie, to w roku 2050 w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb. To czy ta czarna wizja się spełni zależy od nas wszystkich.

Problem odpadów morskich dostrzeżony został przez naukowców, a w ostatnich latach również przez polityków. O rosnącym zagrożeniu wynikającym z niekontrolowanego dopływu odpadów, w tym głównie plastików, do środowiska morskiego dyskutowano między innymi podczas Szczytu G7 w Niemczech w 2015 roku, podczas którego przywódcy siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata zobowiązali się do podjęcia działań mających to zagrożenie ograniczyć. Także w regionie Morza Bałtyckiego podejmowane są inicjatywy w tym zakresie. W 2015 roku HELCOM opracował Bałtycki Plan Działań w zakresie odpadów morskich, który zawiera listę działań, których wdrożenie ma na celu ograniczyć ilość odpadów trafiających do tego morza, jak również usunięcie tych odpadów, które już do niego trafiły.

Odpady morskie to problem globalny, wymagający zarówno globalnych jak i lokalnych działań – dodaje Prędki. Poza odpowiednim prawem, zapobiegającym niekontrolowanemu dostawaniu się odpadów do środowiska, niezwykle ważne są działania każdego z nas. Dlatego, zgodnie z zasadą „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zachęcamy wszystkich do dbania o morza i oceany na co dzień.

Nie śmiecenie na plażach, segregacja odpadów, unikanie jednorazowych torebek w sklepach czy kosmetyków zawierających w swoim składzie mikroskopijne cząsteczki plastiku to tyle niektóre z działań, jakie każdy z nas może podjąć, aby chronić cenne ekosystemy morskie. Warto pamiętać o nich nie tylko podczas Światowego Dnia Oceanów, ale również na co dzień – zachęca Fundacja MARE.

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony przez Rząd Kanady w 1992 roku. W 2009 roku został oficjalnie uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obchodzony co roku 8 czerwca na całym świecie ma przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów i powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.

Źródło: http://fundacjamare.pl/aktualnosci/morze-plastiku/