Warsztaty Ekologiczne w MERKU

Od 22 maja w naszym Centrum MERK odbywały się warsztaty ekologiczne dla uczniów Szkół Podstawowych z obszaru PLGR.

Tematem przewodnim warsztatów była Edukacja dzieci w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności naszego obszaru.

Warsztaty podzielone zostały na 3 części:

Na wstępie dzieci brały udział w wykładzie dot. ochrony środowiska i zagadnień związanych z podejmowaniem działania minimalizujących negatywne skutki zanieczyszczeń w naszym regionie. Podczas wykładu prowadzący, Pan Jarosław Wrosz, przeprowadził wśród dzieci mini konkurs ekologiczny z nagrodami.

W drugiej części warsztatów dzieci malowały torby wielokrotnego użytku które następnie mogły zabrać do domu. Jako, że warsztaty zbiegły się z bardzo ważnym dla dzieci dniem „Dniem MAMY” większość rysunków na torbach była dedykowana właśnie temu świętu.

Ostatnia część warsztatów to już czas wolny, który dzieci spędziły na zabawie na naszej multimedialnej wystawie Praca Rybaka: jak, gdzie, czym”

W warsztatach brały udział dzieci w wieku 6-9 lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości.