II Edycja warsztatów ekologicznych

W dniach 02-05.10.2017 r. w Centrum Promocji i Edukacji MERK gościliśmy ponad 500 dzieci ze Szkół Powiatu Puckiego.

Celem wizyty były organizowane przez Stowarzyszenie PLGR ekologiczne zajęcia plastyczne – czyli twórcze wykorzystanie surowców wtórnych i odpadów.

Była to już druga edycja zajęć organizowanych w ramach warsztatów ekologicznych związanych z promocją projektu realizowanego przez Północnokaszubską LGR pn. „Edukacja Ekologiczna w sieci”, którego głównym zadaniem było stworzenie strony edukacyjnej dla dzieci dot. ekologii i ochrony środowiska www.ekowsieci.pl

Głównymi założeniami warsztatów było przede wszystkim zapoznanie dzieci z zagrożeniami jakie dla przyrody niesie produkcja zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachęceniu dzieci do podejmowania działań jakie same mogą wykonać aby te zanieczyszczenia zminimalizować poprzez np. wykorzystanie odpadów jako materiał do prac plastycznych.

Przez cztery dni dzieci miały okazje wykorzystać swoją nieograniczoną wyobraźnie do tworzenia dzieł z odpadów jakie można znaleźć w każdym gospodarstwie domowym tj. puste butelki, aluminiowe pojemniki, rolki po zużytym papierze toaletowym, puste kartony itp.

W warsztatach wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Władysławowa: SP nr 2 oraz SP nr 3,  Żarnowca, Krokowej, Pogórza, Darzlubia, Łebcza oraz Chłapowa.

Zajęcia prowadziła artystka plastyk Pani Anna Necel-Kruppa

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach.

Projekt pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci”, dofinansowany został ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.