Aktualności

II Edycja warsztatów ekologicznych

W dniach 02-05.10.2017 r. w Centrum Promocji i Edukacji MERK gościliśmy ponad 500 dzieci ze Szkół Powiatu Puckiego. Celem wizyty były organizowane przez Stowarzyszenie PLGR ekologiczne zajęcia plastyczne – czyli twórcze wykorzystanie surowców wtórnych i odpadów. Była to już druga edycja zajęć organizowanych w ramach warsztatów ekologicznych związanych z promocją projektu realizowanego przez Północnokaszubską LGR [...]

Warsztaty Ekologiczne w MERKU

Od 22 maja w naszym Centrum MERK odbywały się warsztaty ekologiczne dla uczniów Szkół Podstawowych z obszaru PLGR. Tematem przewodnim warsztatów była Edukacja dzieci w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności naszego obszaru. Warsztaty podzielone zostały na 3 części: Na wstępie dzieci brały udział w wykładzie dot. ochrony środowiska i zagadnień związanych z podejmowaniem [...]

Konkurs dla klas szkół podstawowych z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej na opracowanie scenariusza gry ekologicznej

Konkurs dla klas szkół podstawowych na opracowanie scenariusza gry ekologicznej: do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola oraz klasy 0-VI szkół podstawowych z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej, tj. gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Kobylnica, Kępice, Miasto Ustka nagradzamy dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych termin składania prac konkursowych mija 26 maja 2017r. o godz. 15:30   [...]

W Ujściu Warty jesienna koncentracja żurawi

W Parku Narodowym „Ujście Warty” w Lubuskiem rozpoczęła się wielka, jesienna wędrówka ptaków. Od kilku tygodni przebywają tam wielkie koncentracje żurawi. Ich klangor można usłyszeć rano i wieczorem, kiedy wylatują z parku na żerowiska bądź z nich wracają. Jak poinformował Michał Leszczyński z PN „Ujście Warty”, migrujące żurawie zatrzymują się w tym Parku, traktując to [...]

Morze Bałtyckie

Bałtyk należy do najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą zarówno po stronie człowieka, jak i specyfiki przyrodniczej samego morza. Warunki środowiskowe Morza Bałtyckiego sprzyjają kumulacji wprowadzanych doń zanieczyszczeń. Morza i oceany są na całym świecie końcowym odbiorcą zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka, lecz żadne morze nie odbiera tylu „brudów” przy tak małych [...]

Morze plastiku?

Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń w 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb – przypomina w Światowy Dzień Oceanów Fundacja MARE, jednocześnie zachęcając wszystkich do działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów trafiających do mórz i oceanów. Wszyscy, bez względu na to gdzie mieszkamy, jesteśmy zależni od mórz i oceanów, które stanowią [...]

Formy ochrony środowiska w Polsce

Ochrona przyrody są to ogólnie rozumiane działania mające na celu zachowanie środowiska naturalnego w jak najmniej zmienionym kształcie, oraz mogące przywrócić środowisku zdegradowanemu wygląd zbliżony do naturalnego. W Polsce wyróżniamy następujące formy ochrony przyrody: Parki narodowe Parki krajobrazowe Rezerwaty przyrody Pomniki przyrody Parki krajoznawcze Obszary chronionego krajobrazu Parki narodowe Obszar chroniony musi być większy niż [...]

Zdrowie zaczyna się z EKOlogii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  en adipisicing elit, sed do eiusmod temporos incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  en adipisicing elit, sed do eiusmod temporos incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis. Per aspera ad [...]